Lidiya Konstantinovna Rabchuk, kto nibyd' znaet ee?
Emigrirovala okolo 15 let nazad.